Fundacja Elbląg

Fundacja Elbląg

KRS: 0000033301

Naszą misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji.

skocz do menu lub skocz do podmenu lub skocz do treści merytorycznej

Bannery

Useful Artistic Skills Group

Kanał RSS

Strona główna » Aktualności

Rozmiar tekstu a A

Aktywność podstawą zatrudnienia!

napisano: 09 03 2017 r., autor: karolina trojan

Fundacja Elbląg rozpoczyna realizację II edycji projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego". Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród
60-osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy  i nieaktywnych zawodowo po 29 roku życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.06.2016-30.11.2017 r.

W ramach dwóch edycji, trwających po 9 miesięcy (w każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia: 
- pogłębioną diagnozę, Swiss Bell & Ross Replica Watches
-warsztaty aktywizujące (trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia), 
- indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, 
- szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe, 
- staż zawodowy i stypendia stażowe, 
- wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu.  

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoje kompetencje zawodowe i społeczne, nabędą doświadczenia zawodowego.  
Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy w biurze Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 33 i 108 w Elblągu. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.   


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia załączone do artykułu

kliknij na miniaturke aby powiększyć

powrót drukuj artykuł