Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Raporty roczne

Dodano: 22-08-2008

Poniżej zamieszczamy dokumenty ze wszystkich lat naszej działalności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.
Rok 2017
Sprawozdanie do Ministerstwa
Sprawozdanie finansowe
Raport roczny

Rok 2016
Sprawozdanie do Ministerstwa
Sprawozdanie finansowe

Rok 2015
Sprawozdanie do Ministerstwa
Bilans i rachunek zysków i strat 
Informacje uzupełniające do bilansu  
Informacje wprowadzające 

Rok 2014
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek zysków i strat
Bilans 2014
Informacje uzupełniające do bilansu
Informacje wprowadzające


Rok 2013
Sprawozdanie do Ministerstwa
Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2012
Sprawozdanie do Ministerstwa
Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2011
Sprawozdanie do Ministerstwa
Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2010
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2009
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2008
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2007
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2006
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2005
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Bilans

Rok 2004
Raport roczny
Sprawozdanie do Ministerstwa

Rok 2003
Raport roczny

Rok 2002
Raport roczny

Rok 2001
Raport roczny

Rok 2000
Raport roczny