Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Inwestuj w uśmiech

Dodano: 31-10-2007

Szanowni Państwo
Silny Elbląg potrzebuje silnej organizacji charytatywnej. Fundacja Elbląg od ośmiu lat systematycznie pomaga elblążanom na wielu płaszczyznach rozwoju.
Nieustannie rozwijamy naszą działalność, dlatego rozpoczynamy akcję „Inwestuj w uśmiech". Chcemy pozyskać stałych darczyńców, którzy zechcą systematycznie, co roku wpłacać pieniądze na rzecz Fundacji, poprzez to „zainwestować" w uśmiech wdzięczności najbardziej potrzebujących osób, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych.

Bardzo prosimy Państwa o wpłacenie darowizny na wybrany przez Państwa fundusz. Wysokość kwoty zależy od Państwa szczodrości. Wskazówką może być to, że roczne stypendium dla niepełnosprawnego ucznia wynosi co najmniej 500 zł.

Prowadzimy wieloraką działalność, stąd też mogą Państwo wpłacić swoje pieniądze na cel, który jest Państwu najbliższy:
Jeżeli na formularzu przelewu nie wskażą Państwo żadnego Funduszu, darowizna przeznaczona będzie na Fundusz Nieograniczony.

Państwa decyzję będziemy sumiennie realizowali - pieniądze będą przekazane dokładnie na tą działalność dobroczynną, na jaką Państwo sobie życzą. Jeżeli mają Państwo pomysł na założenie własnego funduszu - prosimy o kontakt.

Po dokonaniu wpłaty otrzymają Państwo od nas imienne podziękowanie. Państwa nazwisko oraz wysokość wpłaconej kwoty wpisane zostanie na stronie internetowej www.fundacja.elblag.pl pod nazwą „Przyjaciele Fundacji Elbląg " (chyba że zastrzegą Państwo w formularzu wpłaty, że nie życzą sobie tego) oraz w Raporcie Rocznym Fundacji. Darowaną kwotę mogą Państwo odpisać od podstawy opodatkowania - dowodem jest formularz przelewu.

Za rok pozwolimy sobie przesłać sprawozdanie z wydatkowania Państwa pieniędzy wraz z prośbą o kolejną wpłatę. Bardzo prosimy, aby zechcieli Państwo pomóc nam pomagać innym. Razem możemy służyć potrzebującym mieszkańcom Elbląga.


Arkadiusz Jachimowicz
prezes Fundacji Elbląg


Kampania "Inwestuj w uśmiech" zainicjowana i prowadzona jest w ramach projektu "Barwy III wieku – wspieranie aktywności elbląskich seniorów" ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Miejskiego w Elblągu.