Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Księga Darczyńców 2000

Dodano: 08-05-2006

Fundusz stypendialny:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - 50 zł
Kinga Maruszczak - 20 zł
Tomasz Prokopowicz - 20 zł
Bartłomiej Głuszak - 10 zł
Justyna Błaszczyk - 10 zł
Ewa Tarnecka-Nicewicz - 10 zł
Danuta Narojek - 10 zł
Arkadiusz Jachimowicz - 120 zł
Zbigniew Fiedorowicz - 100 zł
Mirosław Borzęcki - 100 zł
razem 450 zł


Fundusz nieograniczony:
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - 3.000 zł
Urząd Miejski w Elblągu - 158.500 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - 500 zł
Elbląskie Zakłady Energetyczne - 500 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - 153.000 zł
razem 315.500 zł