Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Księga Darczyńców 2001

Dodano: 08-12-2006

Fundusz stypendialny
DORADZTWO Sp. z o. o. - 200 zł
Krystyna Prokop-Kinicka, ANON 1 - 50.000 zł
Janina Czerwińska, Apteka Galena - 100 zł
Katolickie Stowarzyszenie 'Civitas Christiana' Elbląg - 1.060 zł
Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa - 2.000 zł
Fundacja St. Batorego - 15.000 zł
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego, Elbląg - 1.000 zł
Urząd Miejski w Elblągu - 90.000 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - 130.000 zł
Elbrewery Company LTD - 20.000 zł
Rada Rodziców przy SP nr 25 - 500 zł
Hanna i Zenon Skrobotun - 100 zł
V Liceum Ogólnokształcące - 1.000 zł
Przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi - 180 zł
Ryszard Rynkowski - 3.000 zł
Danuta Tamara Kuczyńska - 550 zł
Grzegorz Misiewicz - Cleaner s.c. - 650 zł
Barbara Malitka - 250 zł
Ireneusz Sowa - PPHU Patrex - 1.000 zł
Krzysztof Rusinowski - 300 zł
Marek Gulda - Agencja Ochrony Jupi - 350 zł
Sprzedaż prac dzieci i młodzieży - 213 zł
Fundacja Pro Scholam - 2.000 zł
ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. - 40.000 zł
Apteka Centralna s.c. - 200 zł
razem 359.653 zł