Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Fundacja Elbląg

Dodano: 01-04-2007

Fundacja Elbląg istnieje od 2 lutego 2000 roku. Założyli ją elblążanie, którzy pragną, aby ich miasto i region były zasobne i piękne, a jego mieszkańcy dumni ze swojej małej ojczyzny.

Fundacja jest niezależną, apolityczną, niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i Regionu Elbląskiego. Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta i regionu.

Fundacja Elbląg pomaga poprzez szereg swoich programów stypendialnych - Słonik, Szansa, Agrafka czy Agrafka Muzyczna. Dzięki temu młodzi elblążanie, zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni, mają szansę rozwijać własne umiejętności oraz talenty.

W ramach innowacyjnego przedsięwzięcia Fundacji Elbląg - projektu „Średniowieczny wieżowiec" - powstało młodzieżowe studio telewizyjne, emitujące swój program w lokalnej telewizji kablowej. A dzięki projektowi „Aktywizacja międzygeneracyjna" młodzi filmowcy, wspólnie z seniorami, realizują filmy o historii miasta.

Corocznie organizowany jest również Konkurs Literacki promujący elbląskich pisarzy, poetów i publicystów - zarówno początkujących, jak i tych, którzy debiut mają już dawno za sobą.

Ponadto w ramach programu „Działaj Lokalnie", wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja pomaga w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy sami definiują swoje problemy oraz starają się im przeciwdziałać, bądź łagodzić ich skutki.

„Fundacja Elbląg - jesteśmy dumni z naszego miasta."