Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Kto jest kim w Fundacji Elbląg?

Dodano: 02-04-2007

RADA FUNDACJI

Krystyna Miezio – przewodnicząca
Rozalia Grynis
Bartłomiej Głuszak
Zygmunt Stojek - sekretarz

Arkadiusz Jachimowicz

Maria Kosecka

 

RADA SPONSORÓW

Ryszard Rynkowski
Krystyna Prokop-Kinicka

 

ZARZĄD FUNDACJI

Krzysztof Grablewski - prezes

Stanisław Puchalski – wiceprezes

Stanisława Poździech - członek Zarządu

Beata Kulesza - członek Zarządu

 

BIURO FUNDACJI

Stanisław Puchalski – fundraiser

Karolina Trojan - kierownik biura

Teresa Zwierzyńska - księgowa

Anna Rzeszot - asystent ds. administracyjnych 

 

KOMISJA GRANTOWA

Stanisław Puchalski - Fundacja Elbląg

Władysława Prusiecka – przewodnicząca (Liga Kobiet Polskich)

Rozalia Grynis - Urząd Miejski w Elblągu

Maciej Pietrzak (pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych)

Zygmunt Stojek (przedsiębiorca)

 

KOMISJA PROMOCJI

Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący

Jarosław Grabarczyk (Dziennik Elbląski)

Juliusz Marek (Telewizja Elbląska)

Paweł Kasperczyk (Radio Elbląg)

 

KOMISJA STYPENDIALNA SZANSA

Mirosław Borzęcki – przewodniczący

Zygmunt Stojek

Teresa Mikuła

Jarosław Mytych

Katarzyna Ciszewska - Wojtas

Krzysztof Grablewski

 

KOMISJA STYPENDIALNA FDN SŁONIK

Gabriela Zimirowska – przewodnicząca

Anna Garbarska-Werner

Teresa Bocheńska

Andrzej Tomczyński

Barbara Dyrla

Marek Szatanik

Stanisława Poździech

Andrzej Sawicki

 

KOMISJA FUNDUSZU AKTYWNOŚCI SENIORÓW

Stanisław Puchalski – Fundacja Elbląg
Stanisława Poździech – Związek Nauczycielstwa Polskiego (sekcja Emerytów i Rencistów)
Paweł Jan Kulasiewicz – Stowarzyszenie Miłośników Elbląga „Ocalić od zapomnienia"

Kazimierz Kotowski – Związek Sybiraków

Elżbieta Ziętkowska – Klub Seniora „Nad Jarem"
Małgorzata Michalska – Klub Seniora „Sielanka"